4ª Turma de Escolta

4ª Turma de Escolta  04/2001 – 1º BPAmb/SP

 Instrutor Villarino